נדרשים בדיקת תקן גלאי עשן

תקן 1220 חלק 5 כחלק מקבלת היתר רישוי עסק, טופס 4 ותעודת גמר?

בדיקות מעבדה תוך 24 שעות בכל הארץ

מהו תקן 1220 חלק 5 גלאי עשן ולמה לבצע את הבדיקה אצלינו?

ערכות גילוי אש: גלאי עשן עצמאיים :חלות התקן האמריקאי דרישות תקן זה חלות על גלאי גלאי עשן המופעלים בחשמל כיחידה עצמאית או/וגם כקבוצה והמיועדים להגנה על חללים פתוחים בתוך מבני מגורים, לעל גלאי עשן ניידים :המשמשים כגלאי “ניידות” לפי המפורט להלן עבור ,NFPA 501C ,א) הקוד הלאומי האמריקאי למעונועים .גלאי עשן המיועדים לשימוש במעונועים NFPA 72 ב) התקן הלאומי האמריקאי לאזעקות אש ג) על גלאי עשן המיועדים לשימוש בספינות נופש, לפי :התקנים האלה 1) התקן להגנה מפני אש לכלי תחבורה ממונעים לשימוש 

NFPA 302 ,פנאי ולשימושים מסחריים 2) מערכות חשמליות הפועלות בזרם חילופים או בזרם ABYC E-11 ישר על ספינות 3) דרישות האסדרה הישימות של משמר החופים של ארה”ב :חלות התקן האירופי תקן זה מפרט דרישות, שיטות בדיקה, קריטריוני ביצועים והוראות יצרן עבור גלאי עשן הפועלים באמצעות אור , מפוזר, אור מועבר או יינון, המיועדים ליישום ביתי או .ליישומי מגורים דומים תקן זה כולל דרישות נוספות עבור גלאי עשן, המתאימים .לשימוש במעונועים לצורך בדיקה של טיפוסים אחרים של גלאי עשן הפועלים .לפי עקרונות שונים, יש להשתמש בתקן זה רק כמדריך תקן זה אינו דן בתכונות מיוחדות של גלאי עשן, כגון קישור בין גלאים באמצעות רדיו או אופיינים מיוחדים .ואופיינים שפותחו עבור סיכונים ספציפיים 

הדרכת דרישות בטיחות חינם!

טכנו ליין הנדסת בניין בע”מ מבצעת עבור לקוחותיה את הבדיקות הנדרשות, תוך שילוב של מקצועיות, זמינות מיידית, שירות איכותי ויחס אישי.
הצוות של החברה הינו בעל ניסיון רב של שנים בתחום גילוי האש והעשן.

הצטרפו היום לשלל לקוחותינו המרוצים!